Hiển thị tiếng Việt trong PHP

Khi lập trình với PHP chúng ta hay gặp trường hợp không hiển thị được ký tự Unicode, không hiển thị được tiếng Việt.

Ví dụ: thay vì hiển thị là Lưu Văn Phong, website của chúng ta lại hiển thị là L?u V?n Phong

Lý do là vì khi lấy data từ database ra, chúng ta chưa set names cho nó là utf8. Làm như vậy để thông báo cho hệ thống biết chúng ta sẽ lấy ra ký tự unicode và chương trình sẽ phải hiển thị những data đó dưới dạng Unicode. Cụ thể chúng chỉ cần thêm đoạn code sau vào chương trình của chúng ta là được!

function GetDataFromDB($query)
{
// Get all records from selected table
mysql_query(“SET NAMES ‘UTF8′”);
$results = mysql_query($query);

return $results;
}

Advertisements

One thought on “Hiển thị tiếng Việt trong PHP

  1. Mình gặp trường hợp này rồi, cách giải quyết là như vậy : tạo 1 trang php nhập thông tin vào database, như vậy khi xuất ra chữ sẽ đầy đủ, nếu bạn nhập trực tiếp từ database thì khi hiển thi sẽ luôn bị lỗi như trên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s