Debug với xdebug

Debug trong PHP là một điều vô cùng đơn giản và dễ dàng khi PHP cung cấp cho chúng ta một công cụ debug là xdebug.

xdebug đã được tích hợp sẵn trong PHP rồi. Việc của chúng ta đơn giản là dùng nó thôi.

Để kích hoạt công cụ debug này, chúng ta làm như sau:

Các bạn vào theo đường dẫn: C:\xampp\php\php.ini 

Các bạn kéo xuống dòng gần cuối cùng, các bạn sẽ thấy khu vực bắt đầu bằng [XDebug]

Các bạn hãy bỏ hết comment trong khu vực đó đi. Đơn giản bằng cách bỏ các dấu ; ở trước xdebug.

[XDebug]
zend_extension = “C:\xampp\php\ext\php_xdebug.dll”
xdebug.profiler_append = 0
xdebug.profiler_enable = 1
xdebug.profiler_enable_trigger = 0
xdebug.profiler_output_dir = “C:\xampp\tmp”
xdebug.profiler_output_name = “cachegrind.out.%t-%s”
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_handler = “dbgp”
xdebug.remote_host = “127.0.0.1”
xdebug.trace_output_dir = “C:\xampp\tmp”

Các bạn nhớ thiết lập giá trị xdebug.remote_enable = 1 để enable xdebug lên nhé!

Chúc các bạn thành công!

3 thoughts on “Debug với xdebug

  1. Xdebug ko tích hợp sẵn trong PHP bạn nhé … chỉ là thằng Xampp nó tích hợp vào thì mới có sẵn thôi … bạn cứ thử compile từ source xem có xdebug ko :3

  2. Các bạn nói rõ hơn về xdebug được không, sư dụng nó như thế nào. Đây mới chỉ là kích hoạt thôi mà.

  3. @tuan xdebug được dùng kết hợp với php idea ví dụ netbean, phpstorm, eclip, …
    để hiểu cách dùng chịu khó tìm kiếm cách dùng chúng trong idea
    mà để dễ cho người mới làm quen, nên thêm một cấu hình nữa là xdebug.remote_autostart = on

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s