PHP cơ bản

Nếu các bạn mới bắt đầu học PHP thì các bạn cần nắm thật chắc PHP cơ bản!

Nếu những kiến thức cơ bản nhất về PHP mà các bạn không nắm rõ thì sau này khi các bạn làm những dự án phức tạp các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì nền móng tốt thì tòa nhà mới xây cao và vững chãi được.

Để học PHP cơ bản, các bạn có rất nhiều trang web về PHP để các bạn nghiên cứu và tham khảo. Cụ thể như:

1) http://www.w3schools.com/php/default.asp

2) http://php.net

3) Các bạn vào Google và gõ với từ khóa ebook PHP hoặc ebook PHP tiếng Việt là ra cả đống!

 

Chúc các bạn học vui!  🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s