Những ebook PHP hay nhất

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn những ebook PHP hay nhất mà mình đã học và tham khảo. Đây sẽ là nơi tổng hợp những ebook PHP hay nhất mà mình đã biết hoặc chuẩn bị biết.

Không chỉ có ebook PHP Tiếng Việt mà còn có rất nhiều ebook PHP Tiếng Anh sẽ được giới thiệu ở đây!

Trước tiên mình xin giới thiệu cuốn ebook PHP Tiếng Việt là Ngôn ngữ lập trình PHP

Tải về tại đây

Tiếp theo sẽ là các cuốn ebook PHP Tiếng Anh 

1) PHP MySQL And Javascript

2) Programming PHP

3) Beginning PHP 5.3

Nếu các bạn có cuốn sách nào hay thì vui lòng giới thiệu luôn tại topic này nhé!

Cám ơn các bạn! Chúc các bạn học tốt!

Tạo CAPTCHA với PHP

Tất cả các trang web cho phép đăng ký thành viên mới, đều cần tới 1 thứ gọi là CAPTCHA

Vậy CAPTCHA là gì? Và việc tạo CAPTCHA với PHP được tiến hành như thế nào?

CAPTCHA là chữ viết tắt của Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, dịch nôm na là Phép thử Turing công cộng hoàn toàn tự động để phân biệt máy tính với người.

Mỗi 1 trang đăng ký sẽ tự động tạo ra 1 mã CAPTCHA. Người dùng nếu không phải là máy thì sẽ điền đúng mã CAPTCHA giống hệt với mã CAPTCHA đã được tạo ra.

Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo CAPTCHA với PHP

1) Các bạn hãy tạo 1 project với cấu trúc như hình vẽ bên dưới

pcaptcha

2) Có 3 file mà các bạn cần quan tâm.

Đó là index.php giúp tạo trang hiển thị

Đó là captcha.php giúp tạo ngẫu nhiên 1 mã CAPTCHA với 6 ký tự

Và cuối cùng là submit.php để kiểm tra xem mã CAPTCHA nhập vào có đúng với mã CAPTCHA đã được sinh ra hay không

3 file đó có code như sau:

index.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>
<title>Tạo captcha với PHP</title>
</head>
<body>
<br />
<center>
<form action=”submit.php” method=”POST”>
<table>
<tr>
<td colspan=”2″><b>Bạn vui lòng nhập mã xác nhận vào ô trống bên dưới</b></td>
</tr>
<tr>
<td><input type=”text” name=”capcode” /></td>
</tr>
<tr>
<td width=”100px”><img src=”captcha.php” /></td>
<td align=”left”><input type=”submit” name=”submit” value=”Submit” /></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</body>
</html>

captcha.php

<?php

/**
* Đây là nơi giúp tạo ra mã captcha
*
* @author Lưu Văn Phong <luuvanphong@outlook.com>
*/

session_start();
$captcha_arr = array(“0″,”1″,”2″,”3″,”4″,”5″,”6″,”7″,”8″,”9”,
“A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F”,”G”,”H”,”I”,”J”,”K”,”L”,”M”,”N”,”O”,”P”,”Q”,”R”,”S”,”T”,”U”,”V”,”W”,”X”,”Y”,”Z”,
“a”,”b”,”c”,”d”,”e”,”f”,”g”,”h”,”i”,”j”,”k”,”l”,”m”,”n”,”o”,”p”,”q”,”r”,”s”,”t”,”u”,”v”,”w”,”x”,”y”,”z”);
$captcha_index = array_rand($captcha_arr,6);
$captcha = $captcha_arr[$captcha_index[0]].$captcha_arr[$captcha_index[1]].$captcha_arr[$captcha_index[2]].
$captcha_arr[$captcha_index[3]].$captcha_arr[$captcha_index[4]].$captcha_arr[$captcha_index[5]];

$_SESSION[“captcha”] = $captcha;
$image = imagecreatefromjpeg(“images/phpgo_captcha.jpg”);
$color = imagecolorallocate($image,0,100,0);
imagestring($image, 100, 46, 18, $captcha, $color);
header(“Content-type:image/jpeg”);
imagejpeg($image);
?>

submit.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>
<title>Tạo captcha với PHP</title>
</head>
<body>
<?php

/**
* Đây là nơi kiểm tra xem mã nhập vào có giống với mã captcha mà chương trình đã tạo ra hay không
*
* @author Lưu Văn Phong <luuvanphong@outlook.com>
*/
session_start();
if ($_POST[‘capcode’] != $_SESSION[‘captcha’] or $_SESSION[‘captcha’] == ”)
{
echo “Mã nhập vào sai tè le rùi bạn! Vui lòng nhập lại”;
}
else {
echo “Đúng rùi! Bạn chắc chắn không phải là máy!”;
}
?>
</body>
</html>

Đó là tất cả những gì mà các bạn cần để tạo CAPTCHA với PHP

Các bạn có thể tải về toàn bộ source code tại đây!

Chúc các bạn thành công!

Debug với xdebug

Debug trong PHP là một điều vô cùng đơn giản và dễ dàng khi PHP cung cấp cho chúng ta một công cụ debug là xdebug.

xdebug đã được tích hợp sẵn trong PHP rồi. Việc của chúng ta đơn giản là dùng nó thôi.

Để kích hoạt công cụ debug này, chúng ta làm như sau:

Các bạn vào theo đường dẫn: C:\xampp\php\php.ini 

Các bạn kéo xuống dòng gần cuối cùng, các bạn sẽ thấy khu vực bắt đầu bằng [XDebug]

Các bạn hãy bỏ hết comment trong khu vực đó đi. Đơn giản bằng cách bỏ các dấu ; ở trước xdebug.

[XDebug]
zend_extension = “C:\xampp\php\ext\php_xdebug.dll”
xdebug.profiler_append = 0
xdebug.profiler_enable = 1
xdebug.profiler_enable_trigger = 0
xdebug.profiler_output_dir = “C:\xampp\tmp”
xdebug.profiler_output_name = “cachegrind.out.%t-%s”
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_handler = “dbgp”
xdebug.remote_host = “127.0.0.1”
xdebug.trace_output_dir = “C:\xampp\tmp”

Các bạn nhớ thiết lập giá trị xdebug.remote_enable = 1 để enable xdebug lên nhé!

Chúc các bạn thành công!

Cài đặt và config CodeIgniter framework với NetBeans

Chào các bạn!

Sau khi đã ngâm cứu cách cài đặt CodeIgniter framework với NetBeans thành công! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và config với PHP framework này! Các bước cụ thể như  sau:

1) Các bạn vào trang web sau để tải về CodeIgniter framework mới nhất nhé

http://www.codeigniter.com

2) Các bạn mở NetBeans IDE ra

3) Từ menu, các bạn vào theo đường dẫn sau Tools –> Plugins –> tab Setting –> Click Add và điền vào link download plugin như hình bên dưới.

codeigniter_plugin

4) Sau đó các bạn chuyển qua tab Available Plugins và search với từ khóa là codeigniter –> các bạn Install cả 2 plugins là PHP CI Framework và PHP CI Framework Repository nhé!

codeigniter_install

5) Cuối cùng là đến giai đoạn config đường dẫn đến file CodeIgniter.zip mà các bạn đã download về ở bước 1. Các bạn vào theo đường dẫn Tools –> Options –> PHP tab –> CodeIgniter tab –> Base Files –> Add Zip… –> Browse tới file CodeIgniter

codeigniter_config

Vậy là hoàn thành rùi đó!

Các bạn hãy tạo 1 project mới và sử dụng framework CodeIgniter này nhé!

Chúc các bạn thành công!

Import file .sql có size > 2MB trong phpMyAdmin

Bạn có 1 file .sql có dung lượng 7MB nhưng khi import trong phpMyAdmin thì nó lại hiển thị thông báo là You probably tried to upload a file that is too large. Please refer to documentation for a workaround for this limit. hoặc 1 thông báo tương tự.

Lý do là vì hệ thống đang config upload_max_filesize = 2MB -> Bạn không thể upload 1 file .sql > 2MB được!

Để thay đổi size của file muốn import các bạn làm như sau:

C:\xampp\php –> Tìm file php.ini và chỉnh sửa 
hoặc
C:\wamp\apache\php.ini

Các bạn tìm upload_max_filesize và chỉnh sửa nó lên 64MB nhé!