Những ebook PHP hay nhất

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn những ebook PHP hay nhất mà mình đã học và tham khảo. Đây sẽ là nơi tổng hợp những ebook PHP hay nhất mà mình đã biết hoặc chuẩn bị biết.

Không chỉ có ebook PHP Tiếng Việt mà còn có rất nhiều ebook PHP Tiếng Anh sẽ được giới thiệu ở đây!

Trước tiên mình xin giới thiệu cuốn ebook PHP Tiếng Việt là Ngôn ngữ lập trình PHP

Tải về tại đây

Tiếp theo sẽ là các cuốn ebook PHP Tiếng Anh 

1) PHP MySQL And Javascript

2) Programming PHP

3) Beginning PHP 5.3

Nếu các bạn có cuốn sách nào hay thì vui lòng giới thiệu luôn tại topic này nhé!

Cám ơn các bạn! Chúc các bạn học tốt!

Phân trang trong PHP

Phân trang trong PHP hay còn gọi là PHP pagination, là 1 việc rất quan trọng đối với mọi trang web có trang danh sách (trang list).

Với 1 danh sách dài dằng dặc, ví dụ một danh sách liệt kê tất cả các nhân sự của 1 công ty lớn nào đó.

Giả sử công ty đó có 1000 nhân viên. Nếu liệt kê tất cả thông tin của các nhân viên trên cùng 1 trang web thì thật là kinh khủng. Chính vì lẽ đó, việc phân trang trong PHP (PHP pagination) đã ra đời.

Để minh họa cho bài viết hướng dẫn ngay sau đây, mình đã tạo ra 1 project mới tên là Pagination, mô tả lại cách thức phân trang như thế nào trong PHP.

Các bạn có thể tải về source code của project này tại đây!

Thư mục dự án Pagination có cấu trúc như hình dưới:

pagination

1) Trang index.php là trang hiển thị danh sách. (Ex: danh sách các thành viên)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>
<title>Human Resource Management</title>
</head>
<body>
<br />
<center>
<table border=1>
<tr>
<th>MemberID</th>
<th>MemberName</th>
<th>Birthday</th>
<th>Place</th>
<th>Phone</th>
<th>Email</th>
</tr>
<?php
include_once ‘BizManager/ConnectionManager.php’;
include_once ‘BizManager/PagingManager.php’;

// Show Members List
$paging_instance = new PagingManager();
if (isset($_GET[‘p’]))
{
// Get start record
$start_row = ($_GET[‘p’] * PagingManager::$pagesize) – PagingManager::$pagesize;
}
else
{
$start_row = 0;
}
$result = $paging_instance->getData(“Select * from Members limit $start_row,” . PagingManager::$pagesize);
$select_count = $paging_instance->getData(“Select count(*) from Members”);
$page_count = $select_count/PagingManager::$pagesize;

// Display data in html view
while ($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo “<tr>
<td>” . $row[‘MemberID’] . “</td>
<td>” . $row[‘MemberName’] . “</td>
<td>” . $row[‘Birthday’] . “</td>
<td>” . $row[‘Place’] . “</td>
<td>” . $row[‘Phone’] . “</td>
<td>” . $row[‘Email’] . “</td>
</tr>”;
}

echo “<tr>
<td colspan=6>”;
for($i = 1; $i <= ceil($page_count);$i++)
{
echo “<b><a href=” . “?p=$i” . ” style=\”text-decoration:none\”>$i </a></b>”;
}
echo “</td>
</tr>
</table></center>”;
?>
</table>
</center>
</body>
</html>

2) Trang ConnectionManager.php thiết lập thông tin kết nối với mySQL

<?php
/**
* This class contains functions of implementing pagination
*
* @author Luu Van Phong <luuvanphong@outlook.com>
*/
class ConnectionManager {
public static $db_hostname = “localhost”;
public static $db_database = “hrm”; // Human Resource Management
public static $db_username = “root”;
public static $db_password = “”;
}

?>

3) Trang PagingManager.php kết nối và xử lý dữ liệu truyền về từ mySQL

<?php
/**
* This class contains functions of implementing pagination
*
* @author Luu Van Phong <luuvanphong@outlook.com>
*/
class PagingManager {
// PageSize default value
public static $pagesize = 3;

// Connect to mySQL
public function openConnection($hostname, $database, $username, $password)
{
// Connect to the server
$server_connect = mysql_connect($hostname, $username, $password);
if (!$server_connect) die(“Can not connect to the server.<br/>”);

// Connect to get data from database
$db_connect = mysql_select_db($database);
if (!$db_connect) die(“Can not connect to the database.<br/>”);
}

// Close database connection
public function closeConnection()
{
mysql_close();
}

// Select data from the database
public function getData($query)
{
$this->openConnection(ConnectionManager::$db_hostname, ConnectionManager::$db_database,
ConnectionManager::$db_username, ConnectionManager::$db_password);
$result = mysql_query($query);
$this->closeConnection();
return $result;
}
}

?>

À còn file .sql nữa nhỉ?!

Database phục vụ cho project Pagination là hrm

Các bạn tải về tại đây nhé!

Import file .sql có size > 2MB trong phpMyAdmin

Bạn có 1 file .sql có dung lượng 7MB nhưng khi import trong phpMyAdmin thì nó lại hiển thị thông báo là You probably tried to upload a file that is too large. Please refer to documentation for a workaround for this limit. hoặc 1 thông báo tương tự.

Lý do là vì hệ thống đang config upload_max_filesize = 2MB -> Bạn không thể upload 1 file .sql > 2MB được!

Để thay đổi size của file muốn import các bạn làm như sau:

C:\xampp\php –> Tìm file php.ini và chỉnh sửa 
hoặc
C:\wamp\apache\php.ini

Các bạn tìm upload_max_filesize và chỉnh sửa nó lên 64MB nhé!

Cài đặt và config Yii framework với NetBeans

Hiện tại mình đang lập trình PHP + Yii framework trên NetBeans IDE. Nếu bạn nào cũng đang sử dụng NetBeans để lập trình PHP và muốn sử dụng Yii framework thì các bạn làm theo các bước sau đây! 

1) Các bạn phải cài NetBeans IDE. Download tại link dưới (các bạn chọn download ở cột PHP nhé)
https://netbeans.org/downloads/

2) Các bạn cài đặt XAMPP (thằng này là all in one nhé. Cài thằng này các bạn sẽ cài vào máy những phần mềm sau đây: Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat). Để sử dụng dịch vụ nào thì các bạn phải start dịch vụ đó lên nhé. Nếu các bạn đang sử dụng Skype thì phải tắt thằng này đi trước, bật MySQL lên và bật lại Skype nhé. Bởi vì cả 2 thằng đang sử dụng chung cổng 80 nên sẽ sinh ra conflict)
http://sourceforge.net/projects/xampp/

xampp

3) Các bạn download Yii framework về và giải nén. Đổi tên folder từ yii-1.1.13.e9e4a0 thành yii cho ngắn gọn rồi copy và paste vào thư mục C:\xampp\htdocs
http://www.yiiframework.com/download/

4) Sau khi cài NetBeans và XAMPP xong, các bạn tiến hành chạy (bật) NetBeans lên. Sau đó các bạn tiến hành theo các bước như hình dưới:
Từ menu chọn Tools -> Plugins -> Available Plugins -> Tick vào PHP Yii framework -> Install

plugin

5) Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành config. Từ menu các bạn chọn Tools -> Options -> PHP tab -> General tab -> Browse đến C:\xampp\php\php.exe

general

Tiếp tục các bạn chọn tab Yii và Browse tới C:\xampp\htdocs\yii\framework\yiic.php

yii

Vậy là xong rùi đấy!

Bây giờ các bạn có thể tiến hành tạo New Project với Yii framework rùi! Có gì không hiểu hoặc khó khăn các bạn cứ hỏi mình ngay tại post này nhé!